Visit us on Facebook
slide show

Fagområder

En sterk helhet er Bjerke Ventilasjon AS viktigste rettesnor i byggeprosjektene. Bjerke Ventilasjon AS har i tillegg til en meget kompetent serviceavdeling og medeierskap i firmaer nettopp for å forsterke kjerneområder innenfor våre leveranser.

Pingvin Klima AS
-Kjøleanlegg


KlimaControl AS
-Automasjon


Prosjektering - Prosjektledelse
Bjerke Ventilasjon AS har 17 prosjektledere, alle med forskjellig erfaringsbakgrunn. Tilsammen har vi en meget solid faglig plattform, og påtar oss alle typer oppdrag innenfor VVS. Ventilasjon, kjøling og varme er de vanligste entreprisene, men vi har også bred erfaring med generalentrepriser.


Service
Bjerke Ventilasjon AS har lagt stor vekt på å bygge opp en meget kompetent serviceavdeling. Våre folk har bred kompetanse i service av alle typer klimaanlegg.

Våre serviceavtaler sikrer kundene anlegg som fungerer godt - også lenge etter at de er overlevert. Våre folk kontrollerer anleggene i fastsatte tidsintervaller, og justerer dem samtidig som vi foretar nødvendig utskifting av deler. Dersom det likevel skulle oppstå akutte problemer, rykker vi ut på kort varsel og utbedrer feilene.


Montasje
Vi har en meget dyktig stab med montører, som monterer all slags ventilasjonsteknisk utstyr og kanaler.


Innregulering
Bjerke Ventilasjon AS har egen innreguleringsavdeling.

Vi påtar oss alle typer innregulering av luftbehandlingsanlegg, og kontroll av vannmengdemålinger.

Bjerke Ventilasjon AS • Stanseveien 25, 0976 Oslo • Postboks 6286 Etterstad 0603 Oslo • Tlf: 23 30 43 00 • E-post: firmapost@bjerke-ventilasjon.no