Popsenteret

Eitilstad

110 leiligheter med balansert ventilasjon og automatikk til varmeanlegg

Ventilert garasje/boder

Ferdig:  Vinter 2012

Bjerke Ventilasjon AS • Stanseveien 25, 0976 Oslo • Postboks 6286 Etterstad 0603 Oslo • Tlf: 23 30 43 00 • E-post: firmapost@bjerke-ventilasjon.no