Popsenteret

Lilleakerveien 4

Prosjektnavn:                          Lillakerveien 4  
Byggherre:                              Elvetunet ANS V/Mustad Eiendom AS
Totalentreprenør:                     OKK AS

Type bygg:                              Kontor og Næringsbygg
Størrelse:                                31 000m2 fordelt på 3 stk bygninger
Luftmengde:                            Ca 180 000m3/h

Overlevering:                          4. kvartal 2012

 

Lilleakerveien 4 består av 3 stk nybygg med felles garasjeanlegg. Garasjeanlegget i 3 etasjer forbinder de 3 nybyggene samt tilliggende eiendom. Vår kontrakt er en totalentreprise på den ventilasjonstekniske løsningen inkl SD-anlegg. Bygget skal tilfredsstille energiklasse B. Som følge av dette er det utbredt bruk av VAV, aggregater med lav SFP og enkle gode føringsveien.

Bjerke Ventilasjon AS • Stanseveien 25, 0976 Oslo • Postboks 6286 Etterstad 0603 Oslo • Tlf: 23 30 43 00 • E-post: firmapost@bjerke-ventilasjon.no