Popsenteret

Tine Meierier

Prosjektnavn:                          Tine Meierier    
Byggherre:                              TINE SA
Totalentreprenør:                     Vedal Entreprenør AS

 

Type bygg:                               Industribygg/prosess/utvidelse og oppgradering av eksisterende anlegg
Størrelse:                                 46 000m2
Luftmengde:                             Ca 310 000m3/h 

Overlevering:                           Vår 2012 

 

Tine Meierier er et prosjekt bestående nybygg samt oppgradering og utbytting av eksisterende
tekniske anlegg. 

Den ventilasjonstekniske løsningen er utarbeidet av Erichsen & Horgen for Tine SA. 

Som følge av kompleksiteten i bygget er det et tett samarbeid mellom TINE, Vedal Entreprenør AS,
RIV og Bjerke Ventilasjon AS.

Pågående produksjon av Tine produkter medfører at det stilles store krav til fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. 

 

 

 

Bjerke Ventilasjon AS • Stanseveien 25, 0976 Oslo • Postboks 6286 Etterstad 0603 Oslo • Tlf: 23 30 43 00 • E-post: firmapost@bjerke-ventilasjon.no