Popsenteret

Kjørbo Vest

Prosjektnavn:        Kjørbo Vest
Byggherre:            Selvaag Bolig AS
Totalentreprenør:   Selvaag AS      
Type bygg:            Bolig med Næring

 

Størrelse: 195 leiligheter + Garasje, boder og næring ca 1200 m2

Luftmengde: 65.000 m3/h

Bjerke Ventilasjon AS • Stanseveien 25, 0976 Oslo • Postboks 6286 Etterstad 0603 Oslo • Tlf: 23 30 43 00 • E-post: firmapost@bjerke-ventilasjon.no